ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Thông tin người tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An năm 2021

Thông tin người tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An năm 2021:

- Họ và tên: Phan Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện

- Đơn vị: UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 0912.169.977

- Email: phanhungubnddl@gmail.com hoặc hungpv@doluong.nghean.gov.vn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement