ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Đô Lương tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 28/4/2023, Văn phòng UBND huyện Đô Lương phối hợp với Trung tâm VNPT Nghệ An tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An, báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, khai thác thông tin cư trú tài khoản định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự có trên 200 đại biểu là cán bộ văn phòng và lãnh đạo UBND 33 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Huy Khôi

Hiện tại huyện Đô Lương đã triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa, cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công cấp 2. Với thời gian tập huấn 1 ngày, cán bộ 33 xã, thị trấn sẽ được các cán bộ Trung tâm VNPT Nghệ An giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm VNPT-Igate về cách đăng nhập, đăng xuất hệ thống. Phổ biến về quy trình và các thao tác cơ bản để giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh như: Hướng dẫn xử lý hồ sơ, quy trình tra cứu, hướng dẫn upload file kết quả, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, các chức năng tạm dừng hồ sơ và trả hồ sơ ngược lại; hướng dẫn trả kết quả, trả hồ sơ không giải quyết cho dân; hướng dẫn yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tuyến…

Cán bộ Trung tâm VNPT Nghệ An trao đổi các nội dung tập huấn

Tìm hiểu quy trình, thao tác xử lý hồ sơ, các tính năng, tiện ích của hệ thống và có thể hướng dẫn lại cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, cán bộ công chức, viên chức xử lý hồ sơ qua mạng.  Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến, in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, xuất biên lai. Tra cứu thủ tục; Thống kê; Quản trị SMS… Hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, khai thác thông tin cư trú tài khoản định danh cá nhân của công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính…

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đây là lớp tập huấn quan trọng và có nhiều nội dung cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được tốt hơn. Việc ứng dụng, sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh sẽ góp phần vào quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính quyền số…

                                                                             Huy Khôi

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement