ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Đô Lương: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý

Sáng ngày 10/12, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ giảm nghèo, công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn toàn  huyện.

Các đại biểu tham dự.

Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn một số nội dung về bình đẳng giới, thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn một số nội dung liên quan.

Đồng thời hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo các văn bản quy định hiện hành; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; công tác kiểm tra, giám sát Chương trình ở cơ sở;  Hướng dẫn các mẫu đề cương như: xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, sản xuất theo nhiệm vụ, sản xuất đặc thù; Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo và báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo…

Bà Thái Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại hội nghị.

Qua buổi tập huấn nhằm cung cấp kỹ năng và kiến thức cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện tốt quyết định số 1893 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An.

Các học viên đặt câu hỏi các vấn đề xảy ra từ thực tế.

Hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ưu tiên giảm nghèo các xã có lộ trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, giảm nghèo hộ có thành viên là người có công cách mạng; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững, huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.

                                                                                         Huy Khôi

1 2 3 4 5 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 5
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement