ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
V/v tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thi hành Luật cư trú và Đề án 06

- Công văn đẩy mạnh tuyên truyền thi hành Luật cư trú 2020 và Đề án 06, xem nội dung chi tiết Tải về

- Một số mẫu tờ rơi tuyên truyền, em nội dung chi tiết

Anh-tin-bai

-

Anh-tin-bai

- 25 dịch vụ công thiết yếu Tải về

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, xem nội dung chi tiết Tải về

- Luật cư trú năm 2020, xem nội dung chi tiết Tải về

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement