ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/KH-MTTQ-BTT 31/12/2021 Kế hoạch vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 131
Tải về 0
2032/STTTT-CNTT 23/12/2021 V/v tiếp tục triển khai hệ thống phòng chống mã độc tập trung trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 105
Tải về 0
5381/SYT-NVY 03/11/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 130
Tải về 0
347/KH-TTYT 25/10/2021 Kế hoạch triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid - 19 trên dịa bàn huyện Đô Lương
Lượt xem: 137
Tải về 0
5099/SYT-NVY 20/10/2021 V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 181
Tải về 0
5099/SYT-NVY 20/10/2021 V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 234
Tải về 0
3862/HD-BVHTTDL 18/10/2021 Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 170
Tải về 0