ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp ,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 158
Tải về 0
23/2021/NQ/HĐND 09/12/2021 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HDDND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng,chức danh ,mức phụ cấp ,chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác xã,phường ,thị trấn và xóm ,khối ,bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 131
Tải về 0
24/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại ,tố cáo,tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 122
Tải về 0
15/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết sửa đổi ,bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất,phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai....trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 126
Tải về 0
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ,nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 140
Tải về 0
21/12/2021 09/12/2021 Nghị quyết quy định mức chi tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật ,Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 137
Tải về 0
32/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ một phàn học phí năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Lượt xem: 152
Tải về 0
34/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 129
Tải về 0
54/NQ8 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 143
Tải về 0