ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement