ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem nội dung chi tiết Tải về
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement