ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Giới thiệu chung xã Trù Sơn

Giới thiệu chung xã Trù Sơn(28/04/2017 07:50 AM)

 

XÃ TRÙ SƠN

I. Đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí địa lý:

Xã Trù Sơn là một xã bán sơn địa thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ an, nằm trên đường Nhân Mỹ, đường quốc lộ 34 và đường N5. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Hiến Sơn

- Phía Đông giáp với xã Đại Sơn

- Phía Nam giáp xã Nam Nghĩa huyện Nam Đàn

- Phía Tây giáp với xã Mỹ Sơn

Với vị trí địa lý đó đã tạo điều kiện cho địa phương phát triển giao thông đường bộ, sự phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hoá với các vùng, phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hoá các loại cây trồng vật nuôi và phát triển các ngành nghề khác.

2. Diện tích tự nhiên

Hiện nay, xã Trù Sơn có tổng diện tích tự nhiên là2.000.18 ha, có 9 xóm rải đều và thứ tự từ xóm 1 giáp với Mỹ Sơn cho đến xóm 9 giáp với xã Nam Nghĩa huyện Nam Đàn

3. Đặc điểm địa hình, khí hậu

Xã Trủ sơn là vùng bán sơn địa, có bàu đá, bàu đù nên có nhiều thuận lợi đặc biệt là chế độ nước đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp cùng với một hệ thống kênh mương đã được bê tông hoá rải khắp địa bàn sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất.

II. Tài nguyên

1. Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.000,18 ha

+ Trong đó:

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp:567,98ha

- Diện tích đất lâm nghiệp:910,20ha

- Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản420ha

- Diện tích đất phi nông nghiệp 22ha

- Diện tích đất chưa sử dụng80ha

2. Rừng:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp là 910,20 ha, nhìn chung diện tích rừng hiện có hầu hết là diện tích rừng sản xuất với 564ha chiếm65,23%, rừng phòng hộ 374,20 ha 34,77%. Diện tích rừng sản xuất chủ yếu trồng các loại cây nguyên liệu như keo, bạch đàn, rừng phòng hộ chủ yếu được trồng bằng cây thông.

3. Mặt nước:

Diện tích mặt nướcbàu đá , bàu đù và diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản là 420 ha. sử dụng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.

4. Khoáng sản

Trên địa bàn xã có nguồn khoáng sản dồi dào là lèn đá , hàng năm cung cấp hàng triệu mét khối đá cho nhân dân. Lèn đálà nơi cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho nhân dân trong xã cũng như nhân dân trên địa bàn huyện Đô Lương và các huyện khác. Đây cũng là nơi thu hút được hàng trăm lao động, tạo việc làm cho nông dân lúc nhà rỗi và tăng thu nhập cho người lao động.

III. Nhân lực

1. Số hộ:2.869hộ;

2. Nhân khẩu: 11.497 người;

3. Lao động trong độ tuổi: 9530người; Trong đó lao động trong lĩnh vực Nông- Lâm- Thuỷ sản 8540 người chiếm 80%. Dịch vụ, buôn bán: 990 người 20 chiếm %

IV. Văn hóa - xã hội môi trường:

- Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn có 01di tích cấp tỉnh:(xóm6, Trù Sơn), Nhà thờ họ Nguyễn Thế xóm1,Nguyễn Đình xóm 3, Nguyễn Xuân xóm 3, Nguyễn Đình xóm 3, Lê Xuân xóm 4 Trù Sơn), Mộ Cố Ngan(Xóm4,Trù Sơn).

Đơn vị hành chính xã Trù Sơn được phân chia thành9xóm, năm 2019 được công nhận xóm văn hóa06xóm và trong năm 2020 có03đề nghị đạt tiêu chuẩn xóm văn hoá cấp huyện; gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa tỷ lệ:85,3%.

- Đến nay 2 trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Tiểu học 1tiểu học 2; Toàn xã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Quy mô trường mầm non có: 22 Lớp với 675 trẻ; Trường tiểu học 1có lớp 13 với 543 học sinh; Trường tiểu học 2 có lớp 10 với 354 học sinh; Trường THCS có 18 lớp 640 học sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm tỷ lệ 98% trong đó vào học trường THPT đạt tỷ lệ: 94 %

3. Y tế

- Xã có 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia,với10giường bệnh và01bác sỹ. Trạm y tế của xã được đầu tư trang thiết bị, xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Bình quân hàng năm, trạm tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho khoảng8.000lượt người. Người dân tham gia các hình thức bảo hiểm chiếm tỷ lệ61%dân số toàn xã.

4.Môi trường

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 100% hộ dân tại xã đều dùng nước giếng đào, và giếngkhoan ở tầng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh, không có hộ dân nào sử dụng nguồn nước bàu.

Tỷ lệ hộ có xây dựng đủ công trình (nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn là50%; đa số hộ dân đều có nhà tắm, hố xí đạt chuẩn và xu thế trong thời gian tới nhân dân đầu tư xây dựng công trình vệ sinh tự hoại khép kín là rất lớn.

Tình hình xử lý chất thải: toàn xã có 2 xóm 3.695 nhân khẩu thành lập tổ thu gom rác thải và đi vào thực hiện có nền nếp.

IV. Hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị của xã: Đảng bộ cơ sở có13chi bộ trực thuộc, với287đảng viên. Trong đó 9 chi bộ nông thôn,5 chi bộ trường học, trạm y tế.

UBND xã: thực hiện mô hình 1 cửa liên thông về cải cách hành chính khá nền nếp. Trình độ cán bộ công chức không ngừng được nâng cao với36người, trong đó cán bộ công chức là22người.

Trong tổng số22công chức có20đồng chí có trình độ Đại học, 2đồng chí Cao đẳng, có17 người có trình độTrung cấp lý luận chính trị….. Cao cấp chính trị

Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: hoạt động tốt, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Cựu chiến binh: có9chi hội trực thuộc với449hội viên.

Hội LH Phụ nữ: có 9 chi hội, tổng số hội viên của hội là11.44hội viên.

Hội Nông dân: có 9 chi hội với2.636hội viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: có12chi đoàn với 84 đoàn viên.

Số lượng xóm, khối: ……

 

Danh sách tên các xóm, khối:

 

STT

Tên xóm

Số hộ gia đình

Số nhân khẩu

1

1

299

1167

2

2

263

1170

3

3

549

1296

4

4

433

1818

5

5

275

1500

6

6

474

1877

7

7

451

1769

8

8

148

659

9

9

123

497

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND – UBMTTQ –ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

I

ĐẢNG ỦY

1

Võ Công Hà

Bí thư Đảng ủy

0984218 109

Congha1968@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Lịch

Phó bí thư Đảng ủy

0986161266

Nguyenhuulich1966@gmail.com

3

Phan văn Đỉnh

VP Cấp ủy, (kiêm thống kê)

0982 525044

Xuandinhts83@gmail.com

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Võ Công Hà

BT Đảng ủy;

CT HĐND

0985421097

2

Đào Tất Hùng

Phó chủ tịch HĐND

0358601348

Hungtru83@gmail.com

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Nguyễn Thụy Chính

Phó BT, CT UBND

0989 792 487

Nguyenthujychinh1966@gmail.com

2

Lê Xuân Thọ

Phó CT UBND

0385932019

Letho71xatruson@gmail.com

3

Đậu Quốc Thiều

Trưởng Công an xã

0869 220 186

Quocthieu2012@gmail.com

4

Đặng Duy Hoàng

Phó Tưởng Công an

0979336467

5

Trần Khắc Trí

Xã độitrưởng

0348 015 444

nguyendinhcongqs@gmail.com

6

Nguyễn Đình Hà

VPHĐND - UBND

0972945168

havanphongub@gmail.com

7

Nguyễn Đình Thành

CC TP-HT

0975 697 171

thanhngantruson@gmail.com

8

Nguyễn Đình Nhường

CC TP - HT

0376 374 838

dinhnhuongtk@gmail.com

9

Đào Tất Tú

CC ĐC-XD

0985191579

daotattu@gmail.com

10

Phạm Bá Chương

CC ĐX - XD

0334520908

Phambachuong1905@gmail.com

11

Nguyễn Chí HIếu

CC Tc-KT

0988513 567

muihieudo@gmail.com

12

Nguyễn Trọng Thành

CC ĐC-XD-NN

 

 

13

Nguyễn Phi Ánh

CC VH

 

 

14

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

CC VH Chính sách

0375 585 539

Ngọctuyetkt14@gmail.com

15

Phan Văn Đỉnh

CC VP-TK

0354932687

 

16

 

CC TC-KT

 

 

IV

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Nguyễn Đình Tới

Chủ tịch MTTQ xã

0984 897 160

Nguyendinhtoi1972@gmail.com

2

Phạm Bá Thanh

Phó CT MTTQ xã

0337755802

3

TRần Thị Thúy

0377885627

V

CÁC ĐOÀN THỂ

1

Trần Thị Tám

Chủ tịch HPN

0384004010

pntruson@gmail.com

2

Võ Công Dũng

Bí thư Đoàn xã

0888999563

Vôcngdungk4@gmail.com

3

Trần Văn Thao

Chủ tịch HND

0986289 837

Tranthaots78@gmail.com

4

Phạm Bá Dũng

Chủ tịch H CCB

0964002789

hccbxatruson

5

Nguyễn Thị Nhâm

Phó CT HND

0973136018

Ngocthanhnham.tcnh@gmail.com

6

Hoàng Thị Lan Hương

Phó BT Đoàn xã

0398349124

7

Nguyễn Thị Phương

PCT PN

0396397379

phuongtsta@gmail.com

8

Nguyễn Công Hùng

Phó CT HCCB

0989654180

 

VI

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

1

Võ Công Phú

Chủ tịch HCTNXP

 

2

Nguyễn Đình Xân

Chủ tịch HNCT

0974941037

 

3

Nguyễn Hữu Tạo

CT HNNCĐDC

0362647526

 


Email: truson@doluong.nghean.gov.vn

Ngườiphátngônchínhcủa UBND TrùSơn là ĐồngchíNguyễnThụyChính-Chủtịch UBNDxã

Số điện thoại:0989 792 487, Email:Nguyenthujychinh1966@gmail.com./.

 

DANH SÁCH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trù Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

------

TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Ngày vào đảng

Trình độ học

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Tin học

Quản lý nhà nước

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

THCS

THPT

Bậc, ngành, hình thức đào tạo ban đầu

Trình độ hiện nay

1

Võ Công Hà

15/01/1968

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

03-02-1991

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

A

A

CV

BT Đảng ủy

2

Nguyễn Hữu Lịch

20/12/1966

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

19-05-1990

 

THPT

 

Đại học

TC

A

A

CV

PBTtrực Đảng

3

Nguyễn Thụy Chính

22/11/1967

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

15-11-1989

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

A

A

CV

CT. UBND xã

4

Lê Xuân Thọ

19/05/1971

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

13-04-1995

 

THPT

 

Đại học

TC

B1

A

CV

PCT. UBND xã

5

Nguyễn Đình Tới

12/06/1972

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

22-09-1995

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

B1

A

CV

CT. MTTQ xã

6

Đào Tất Hùng

01/10/1983

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

13-10-2006

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

A

A

CV

PCT. HĐND xã

7

Phạm Bá Chương

19/05/1972

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

14-04-1994

 

THPT

 

Đại học

TC

A

A

CV

CC Xây dựng

8

Đậu Quốc Thiều

08/04/1980

 

Kinh

Diễn Thành, DC, NA

09-03-2004

 

THPT

Trung cấp

Đang học ĐH

TC

A

A

CV

Trưởng CA xã

9

Phan Văn Đỉnh

01/03/1983

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

27-11-2005

 

THPT

 

Đại học

TC

A

A

CV

VP cấp ủy - CQ

10

Trần Thị Tám

18/09/1988

Nữ

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

16-12-2012

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

A

A

CV

CT Hội LHPN

11

Trần Văn Thao

25/12/1982

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

09-05-2005

 

THPT

Trung cấp

Đại học

TC

A

A

CV

CT Hội ND

12

Nguyễn Đình Thắng

20/04/1981

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

17-03-2002

 

THPT

Trung cấp

Đang học ĐH

TC

B

A

CV

GĐ. HTXNN

13

Võ Công Dũng

20/12/1992

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

04-08-2017

 

THPT

 

Đại học

TC

A

A

CV

BT Đoàn xã

14

Trần Khắc Trí

10/06/1981

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

18-09-1999

 

THPT

Trung cấp

Đang học ĐH

ĐHTC

A

A

CV

CHT’ Quân sự

15

Phạm Xuân Hải

05/10/1985

 

Kinh

Trù Sơn, ĐL, NA

12-08-2012

 

THPT

Trung cấp

Trung cấp

TC

 

 

 

BT – XT’ Xóm 3

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Lịch làm việc huyện ủy
lịch làm việc ủy ban nhân dân huyện
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 7 700
  • Trong tháng: 30 666
  • Tất cả: 555454