ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Chương trình công tác tháng 12 năm 2018 của UBND huyện

Ban quản lý các dự án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống huyện Quỳ Châu đã triển khai tổ chức 8 lớp/400 người là các hộ được thụ hưởng chính sách và một số hộ dân chăn nuôi ngoài chương trình 30a. Đồng thời triển khai cấp phát bò cho 4 xã vùng trên với tổng số: 150 con (bao gồm: Châu Thắng 12 con; Châu Tiến 106 con; Châu Bính 15 con và Châu Thuận 17 con).


Quỳ Châu triển khai cấp phát bò cho 4 xã vùng trên với tổng số: 150 con, gồm: Châu Thắng 12 con; Châu Tiến 106 con; Châu Bính 15 con và Châu Thuận 17 con.


Theo đó UBND huyện Quỳ Châu đã triển khai Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bê cái địa phương giai đoạn 2018-2020 Thực hiện 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với đối tượng là Hộ nghèo có nguồn lực lao động, cam kết thoát nghèo theo mục tiêu của dự án. Dự án được thực hiện trong 3 năm: Từ năm 2018 đến năm 2020.Tổng kinh phí thực hiện: 5.726.410.000 đồng (trên 5,7 tỷ đồng). Trong đó Kinh phí nhà nước hỗ trợ: 4.929.610.000 đồng (gần 5 tỷ đồng) bao gồm: Hỗ trợ Hạng mục bê cái địa phương: 3.728.998.000.000 đồng (trên 3,7 tỷ đồng); Hỗ trợ Hạng mục mua vắc xin tiêm phòng: 1.200.612.000 đồng (1,2 tỷ đồng); Kinh phí dân góp (tự đối ứng bằng hiện vật làm chuồng): 796.800.000 đồng (gần 800 triệu đồng) đó là Dân tự mua vật liệu xây dựng chuồng trại và đóng góp trồng cỏ chăn nuôi.


Hộ nghèo xã Châu Bính được nhận bò từ chương trình 30a.


Tiếp tục xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giai 2018-2020, Quỳ Châu đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của huyện miền núi Mỗi năm giảm từ 3,5 đến 4 %... Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân.

Kế Kiên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • LĐLĐ tỉnh cụm thi đua số 2 giao ban 6 tháng đầu năm 2023.
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement